سامانه فرم‌های ارزشیابی کارمندان


یکی از نقاط قوت هر نرم افزاری، راهنمای مناسب آن است؛ این سامانه برای ارائه راهنمایی های لازم به کاربران خود روش های متعددی را در پیش گرفته است..


فیلم‌ها :

قسمت اول، نحوه ایجاد واحد سازمانی جدید و ورود به سامانه
قسمت دوم، نحوه آپلود فایل اکسل و معرفی کارمندان در سامانه
قسمت سوم، نحوه ویرایش فرم ارزشیابی و چاپ فرم‌ها در سامانه

راهنمای متنی:بخشنامه ها:

بخشنامه آموزش‌وپرورش
بخشنامه (1308186مورخه 1396/05/10) سازمان اداری و استخدامی کشور
Browser informations:
Name :
Version:
   ↕   :
  ↔   :
tech informations:
mod:
org:
fold:
https://furm.ir

سامانه فرم‌های ارزشیابی کارمندان